حق مسلم ما

بهمن ۱۶، ۱۳۸۸

نظر سنجی

حدود یکماه قبل 13/10/1388 در همین وبلاگ یک نظر سنجی به عمل آمد
نتایج حاصل از آن را در تصاویر زیر ببینید