حق مسلم ما

مهر ۰۳، ۱۳۸۸

اطلاعیه جنبش سبز مردمی در مورد مسابقه دربی استقلال و پرسپولیس

این تصویر لحظه ای قبل توسط ایمیل دریافت کردم
شما هم به دوستان خود ایمیل کنید
در روز مسابقه دربی آبی ها و قرمزها بازنده اصلی محمود و سید علی است
ما سبزیم و سبز می مانیم چون ایرانی هستیم

.

.