حق مسلم ما

تیر ۱۰، ۱۳۸۸

اعتصاب کنیم

به بهانه اعتکاف ، اعتصاب کنیم (15 - 16 و 17 تیرماه 1388)

شورای نگهبان منتخب مردم ، صحت انتخابات را تائید و میرحسین موسوی را رئیس جمهور اعلام کرد

.

.