حق مسلم ما

تیر ۰۹، ۱۳۸۸

اعتصاب می کنیم (15- 16 - 17 تیر ماه 1388)

به بهانه اعتکاف ، اعتصاب میکنیم
.
.