حق مسلم ما

تیر ۰۸، ۱۳۸۸

شورای نگهبان منتخب مردم ، صحت انتخابات را تائید و میرحسین موسوی را رئیس جمهور اعلام کرد


در آخرین جلسه شورای نگهبان منتخب مردم که به ریاست ندا صالحی آقا سلطان ( دبیر شورا ) برگزار گردید صحت و سلامت انتخابات 22 خرداد 1388 را تائید و آقای مهندس میرحسین موسوی را به عنوان رئیس جمهور منتخب مردمی معرفی کرد .

اشکان سهرابی سخنگوی شورای نگهبان منتخب مردمی اضافه کرد در جلسه شب گذشته که با حضور تمامی اعضا ( کشته شدگان اخیر جنبش سبز مردمی ) بر گزار گردید ، به تمام شکایات وارده رسیدگی شد و شکایات بزرگترین شاکیان خصوصی یعنی آقایان محمود احمدی نژاد و مجتبی خامنه ای به قضاوت خداوند واگزار گردید .

اشکان سهرابی ادامه داد همه ما با خون سرخ رنگ خویش بر آسفالت سیاه شاکیان نوشتیم جنبش سبز مردمی پیروز است و میرحسین موسوی رئیس جمهور منتخب مردم است .

سخنگوی شورا اضافه کرد بدستور دبیر کل شورا قرار شده است تا برقراری عدالت و آزادی در ایران همه شب مردم راس ساعت 10 تا ده و نیم بر بالای بام ها فریاد الله اکبر سر دهند . و کمیته های شعار نویسی با رنگ سبز تمام در و دیوار شهر را با نوشته های سبز مزین نمایند .همچنین مردم می توانند با اعتصاب و یا کم کاری ضربه کاری بر پیکر معلول غارتگران بیت المال وارد آورده آنها را از قله قدرت به زیر افکنند .
اشکان سهرابی سخنگوی شورا گفت از مردم ایران میخواهیم قدر این وضعیت را بدانند و نگذارند سرخی خون ما بر آسفالت سیاه متجاوزین با آب کر رهبری ناپاک ، از بین برود . ما پیروزیم و جنبش ما پیروز است چون حق با ماست !
.
.
.
.