حق مسلم ما

خرداد ۰۵، ۱۳۸۸

یک سوال اساسی از طرفداران کروبی و موسوی ؟


چهار سال قبل را بیاد آوریم .

در حالی که خاتمی رئیس جمهور بود شخص محمود با تقلب و بر خلاف رای مردم ایران رئیس جمهور شد

که اکبر به خدا شکایت کرد و مهدی گفت 2 ساعت خوابیدم نتایج ...

....................


یک سوال دارم از طرفداران سبز ها و سفید ها

وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور در اختیار اصولگرایان است . فرمانداری ها و استانداری ها در اختیار اصولگرایان واپسگرای تندرو است . اینها همه منتخبان محمود هستند . فرض کنیم 40 میلیون بیایند و رای بدهند

بر هیچکس پوشیده نیست که رای قاطع و غالب رای دهندگان به هر که باشد به محمود نیست

حالا اگه روز 23 خرداد اعلام کردند که محمود با 28 میلیون رای رئیس جمهور ایران شد و دوره دوم خدمتش را آغاز کرد

شما هواداران و طرفداران سبز و سفید چه خواهید کرد ؟
.
دروغگویی و تقلب وپایمال کردن حق مردم برای محمود و پاسدارانش مثل آب خوردن است

چه کسی میتواند سلامت انتخابات و صیانت از آرا را تضمین کند ؟
.
اگر صفحه نخست روزنامه کیهان در 23 خرداد1388 چنین بود چه میکنید ؟

اینجا کلیک کن تا عکس بالا را بهتر ببینی

.
آیا فقط رای دادن کافی است . با رای دادن مثل گذشته همه مشکلاتمان حل .....

آیا باید با تحریم انتخابات موافق باشیم

.
.