حق مسلم ما

خرداد ۰۶، ۱۳۸۸

دکتر محمود احمدی نژاد این روزها خواب رنگی می بیند !


خودتان ببینید و تعبیر کنید

.
.
.