حق مسلم ما

اسفند ۰۷، ۱۳۸۷

8مارس " روز جهانی زن " بر تمام زنان خ... مبارکباد (18+)

MARCH,08,2009

8 مارس بر تمام زنان خایه مال حکومتی مبارکبادفاطمه رجبی مدیر کل زنان خایه مال گفت : به فرموده حاج محمود نورانی

در روز هشت مارس از تمام زنان خایه مال رسما تقدیر میشود

و زنان خایه دار به جرم اقدام علیه نظام اسلامی روانه زندان میشوند

درانتخابات آنلاین در اینجا شرکت کنید