حق مسلم ما

آذر ۱۷، ۱۳۸۷

انتخابات

ائتلاف عظیم هفت قدرت بزرگ از کاندیداتوری مجدد احمدی نژاد1388
روی عکس کلیک کن بهترببینی
خود را برای چهار سال دیگر ریاست‌جمهوری دکتر پاسدار محمود احمدی‌نژاد آماده کنیم, اصلی‌ترین دلیل آن انحصار دولتی رسانه‌ها، دوری‌گزینی مردم از سیاست‌، فقدان جامعه مدنی و ضعف آگاهی در احاد مردم ا‌ست. همه رقبای احمدی‌نژاد هم از نظر اکثریت مردم بخشی از قدرت حاکم هستند و نمی‌توانند عامل تغییر و تحول باشند.حمایت گسترده هفت قدرت بزرگ سیاسی اجتماعی اقتصادی (اتحادیه کارتنخوابان مرفه - کنفدراسیون معتادان فعال -سندیکای زنان خیابانی مهرورز-سازمان متکدیان غیر انتفاعی-کمیته امور صنفی کودکان کار پایتخت - انجمن بدنبال کار کاغذپاره دار - مجمع عمومی جاعلان مدارک تحصیلی بین المللی ) از دکتر محمود احمدی نژاد تضمین کننده این مدعا است .