حق مسلم ما

آبان ۲۹، ۱۳۸۷

وقتی که هاشمی رفسنجانی نشعه باشد اینطوری حرف میزنداگر نکنید ملایان اسلامی شما را میکنند