حق مسلم ما

آبان ۲۸، ۱۳۸۷

ناپلئونی نداریم . محصولی رسید!


بعد از اضافه شدن واژه کردان در دستور زبان فارسی به جای کلمه منفور و محجور و غربزده جاعل حال میتوان لغت محصولی را به جای لغت غیر ملموس و غربی ناپلئونی استفاده کرد .
افرین به این مجلس و دولت خدمتگذار که توانسته اند اینگونه فرهنگ و ادبیات فارسی را به روز کنند و همه روزه کلمات جدیدی را به جای کلمات مرده و غیر ملموس به ما می اموزند .
فلذابا توجه به قبولی ناپلئونی اقای محصولی در مجلس( 138 رای از 275 ) و بدست اوردن نمره 10 از 20 از حالا به بعد به نمره 10 در تمام سطوح تحصیلی و زندگی ازواژه فارسی محصولی بجای واژه نا معقول ناپلئونی استفاده کنیم .
البته اگر تمام نمرات شما در دبیرستان و دانشگاه محصولی باشد ناگزیر خواهید بود مدرک تحصیلی کردانی بگیرید .
فارسی را پاس بداریم .