حق مسلم ما

آبان ۲۷، ۱۳۸۷

دولت احمدی نژاد یک وزیرکشور محلل میخواهد


آقای احمدی نژاد عزیز من خیلی تو را دوست دارم . از وقتی نفت اوردی سر سفره ما همچین بوی نفت توی خونه ما پیچیده که هیچکس اشتها برای خوردن غذا نداره . محمود نفتی دستمریزاد .
میدونم که تو هم اشتها نداری و نمی تونی غذا بخوری . همه و همه اش تقصیر این نمایندگان مجلس است که قدر تو را نمی دانند . میگویند کردان نمی خواهیم چون جاعل است . میگویند محصولی هم نمی خواهیم چون سارق است .

این نمایندگان فرمایشی اصلا قدر تو را نمی دانند . اگر تو نبودی که اسم ما ایرانی ها اینقدر سر زبان نمی افتاد . اصلا اگر تو نبودی ما چه میدانستیم هولوکاست کیلویی چند به یهودی ها میفروشند . نمیدانستیم که درایران فقرنداریم . نمیدانستیم که در ایران بهایی هم هست که واجب القتل است. نمیدانستیم که میشود سینما اتش زد و چند هنرمند را از نون خوردن انداخت . نمیدونستیم که ما هم حق مسلم داریم . اگرتونبودی چه کسی برامون پیش بینی میکرد که قیمت نفت پائین نمی اید و اوباما هم رئیس دولت مرگ بر امریکا نمی شود .اگه تو نبودی اینقدر جک هم ساخته نمی شد که 24 ساعت شبانه روز لبخند روی لبان خشکمان باشد . اگر تو نبودی که نهضت چاه کنی بوجود نمی امد همین گروه G20 در بیانیه اخرشان گفتند که قرار است از ایران چاه کن بیاورند و شعبات چاه جمکران را در ممالکشان حفر کنند تا رئیسان دولتشان نامه بنویسند و از طریق این چاه حفر شده مشکل رکود اقتصادی جهانی را حل کنند . اگر تو نبودی چه کسی به نامه های ما سی هزار تومان پول میداد . اگر تو نبودی که مردم افغانستان و عراق وکوبا و ونرئولا و سوریه و دهها روستای اباد دیگر توسط همین جرج بوش مرگ بر امریکا خورده میشد .اگر تو نبودی طرح امنیت اجتماعی هم نبود که وسط سر داداشهایمان را چهارراه بزنند و ما دخترکان را به کلانتری برده و بعد از ارشاد اسلامی صیغه ملایان و سپس انها ما را خودکشی کنند .

اگر تو نبودی ....

ای عزیز دل . ای احمدی جان نورانی .

برای وزارت کشور به یک محلل نیاز داری . امام جمعه تویسرکان هم روحانی است هم محلل است هم سارق و جاعل نیست .او مورد تائید رهبری هم هست . حتما در مجلس رای می اورد و مشکلات تو عزیز هم حل میشود . اخر هر چه باشد حاجی گلستانی همکار نمایندگان مجلس است .از طرفی چون شباهت هایی هم به دکتر مددی دارد حمایت دانشگاه را به دنبال خواهد داشت . و به لحاظ سنخیت داشتن با سردار زارعی حمایت نیروهای پلیس را هم برایت بدنبال خواهد داشت و خواهی توانست روی باجناق پاسبانت را هم کم کنی .

محمود جان خیلی دوستت دارم که خدا میداند . محمود نفتی عزیز به حرف خواهر کوچکت گوش کن .تو به یک محلل نیاز داری تا تمام مشکلاتت را حل کند .

.