حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۷

چرا یی خروج آمریکا از برجام ؟

اگر آمریکا بخواهد  جمهوری اسلامی را متقرض کند از برجام خارج میشود , اما اگر بخواهد کشورهای همسایه ایران را سرکیسه کند و آنها را بترساند برای خرید اسلحه بیشتر و تجارت کند در منطقه, یواشکی با آخوندها گاوبندی خواهد کرد و اسلام 
عزیز را حفظ خواهد نمود . با خروج آمریکا از برجام بدون شک افتادن حکومت اسلامی در ایران آغاز خواهد شد