حق مسلم ما

شهریور ۰۵، ۱۳۹۶

اولین وزیر خارجه حکومت ننگین داعش درگذشت


ابراهیم یزدی نخستین وزیر خارجه انقلاب اسلامی داعشی و دبیر کل نهضت داعش شیعه  در ٨۶ سالگی در ترکیه درگذشت. ابراهیم یزدی به دلیل بیماری سرطان راهی ترکیه شده بود تا با حضور در آمریکا بتواند معالجات خود را ادامه دهد، اما دولت آمریکا به  این عضو داعش  ویزا نداد و در نتیجه او در ترکیه بستری شد و نهایتا در همان کشور درگذشت.