حق مسلم ما

مرداد ۲۷، ۱۳۹۶

آذری جهرمی وزیر ارتباطات شد

حمایت خامنه ای از آذری جهرمی ایشان باید وزیر ارتباطات شود
رای نمایندگان مجلس یعنی کشک