حق مسلم ما

مرداد ۰۳، ۱۳۹۶

اصلاح‌طلب و اصولگرا در چاپیدن, رانتخواری وغارت مردم فرقی با هم ندارند

ایران سرزمین ژن های خوب و دیار دزدان مرغوب است . از آقازاده های سید احمد خمینی  و سید علی خامنه ای تا ... آقازاده جناب عارف و برادر حسن روحانی . همه و همه دارای ژن مرغوب هستند .


جالبه که در انتخابات گذشته 16 میلیون نفر به ژن مرغوب اصولگرا رای دادند و 24 میلیون به ژن مرغوب اصلاحگراعتدالی ؟؟؟