حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۶

همه نامزدهای ریاست جمهوری در یک قاب تصویر

 با رای ندادن و تحریم انتخابات ,  از دستور خامنه ای سرپیچی کنیم