حق مسلم ما

فروردین ۲۵، ۱۳۹۶

آنچه آیت الله خامنه ای نمیگوید ولی عمل میکند

آنچه خامنه ای نمی گوید ولی عمل میکند ! هیچکس به اندازه خامنه ای سیاستمدار نیست . برای خامنه ای آنچه مهم است آمدن مردم پای صندوق رای و شلوغ شدن حوزه های رای جلوی چشم خبرنگاران است .
خامنه ای به مردم القا میکند که اگر به حسن روحانی رای ندهید و مشارکت کم داشته باشید گرگهای رئیسی و احمدی نژاد  و...شما را میخورند , پس بیائید بین بدتر و بدترین انتخاب کنید .
کسانی هم مثل مصطفی کواکبیان و قاسم شعله سعدی و امیراحمدی و ... با وجود اینکه میدانند رد صلاحیت میشوند می آیند و به پروژه خامنه ای کمک میکنند .
در چهل سال گذشته تمام رئیس جمهورها یا اینطرفی بودن یا آنطرفی چه کرده اند ؟ وضع چه چیزمان بهتر شده است ؟ اقتصاد , اجتماع , فرهنگ , رفاه یا ... واقعا چه چیزمان بهتر شده است ؟
ما فقط رای میدهیم , همین . همه ملت ایران شامل اپوزیسیون و مردم چه آنها که خارج نشینند چه آنها که در داخل زندگی میکنند در زمین بازی آقا , بازی میکنند .
در شرایط فعلی خامنه ای خوب میداند که رئیسی و احمدی نژاد وتندروها نباید بیاییند , او گزینه ای بهتر از روحانی ندارد و او را مجددا رئیس جمهور خواهد کرد با حدود 51 درصد کل آرا  . چه رای بدهیم چه نه .


اینها برای اینکه شما "بدتر" را انتخاب کنید همیشه یک "بدترین" را کنار "بدتر" می تراشند و تبلیغ می کنند که اگر این "بدتر" را انتخاب نکنی این "بد ترین" روی کار می آید و شما را می ترسانند! حدود چهل سال است که چنین است!