حق مسلم ما

دی ۲۵، ۱۳۹۵

سئوال از محافظین اکبر هاشمی در روز حادثه ؟

 جالب توجه این است که یک طلبه ساده در یک کوچه بن بست در یک شهرک دور افتاده از توابع یک شهر کوچک , کافی است تو روح ولی امرش استفراغ کند ! صد عکس و هزار ویدیوی کوتاه سه دقیقه بعد در دنیای مجازی منتشر میشود .
اما......
 چرا تا کنون حتی یک تصویر از جنازه اکبر هاشمی منتشر نشده است؟! این در حالی است که تاکنون و طی این چند سال تصاویری از جنازه بزرگانی چون آیات منتظری ، بهجت ، خزعلی ، طبسی و مهدوی کنی در رسانه ها منتشر شد اما جای تعجب است که هنوز از آیت الله هاشمی رفسنجانی که شخصیتی شناخته شده تر از بزرگان قبلی بود و امکانات بیشتری نیز پیرامون ایشان برای ثبت تصویر جنازه ایشان وجود داشت ، این اتفاق حتی در حد یک تصویر کوچک نیر تا کنون دیده نشده است ؟!
این سئوالی است که فقط محافظین هاشمی که سالها همه جا با او بوده اند میتوانند جواب بدهند .

کسی که خودش صادر کننده فرمان قتل هزاران ایرانی بوده است و اجازه نداده خانواده ها با جسد عزیزانشان آخرین دیدار را داشته باشند , و آنها را بدور از چشم خانواده دفن و کفن کنند .... امروز جسد خودش را داخل جعبه بسته بندی شده تحویل فرزندانش دادند .... فرزندان اکبر شاه پیکر بی جان پدرشان را ندیده اند ؟؟؟ هیچ عکسی از دفن و کفن این تروریست پیر وجود ندارد !!!!
خدا رحم کند به سید علی ( ص ) که خدا میداند جسد او را چگونه تحویل توله هایش خواهند داد .