حق مسلم ما

مرداد ۱۶، ۱۳۹۵

پرچم جدید ترکیه ......!

طنز تلخ امروز ترکیه ! مردم ترکیه این روزها در وضعیت سال 58 ایران هستند , نمی دانند بنیانگذارشان چه آشی برایشان خواهد پخت ! به اسم دموکراسی در تله دیکتاتوری عظیم اسلامی اسیر خواهند شد .