حق مسلم ما

مرداد ۲۵، ۱۳۹۵

منتقدان امروز حسینعلی منتظری بدون شک حرامزادگان آمران اصلی قتل عام تابستان 57 هستند

ای شیعیان همانا بهشت زیر سایه شمشیرهاست , خون بریزید که درخت اسلام 1400 سال است که تشنه خون است