حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۵

گشت نامحسوس


از گشت نامحسوس شماره 6493 به مرکز:
گزارش می شود آقایی با قیافه ی ضایع قریب دوساعت تمام است که به خانمی کوتوله، و نه چندان زیبا خیره شده و احتمالا قصد سوئی در سر دارد. خواهشمند است سریعا نیرو به محل اعزام و از وقوع تعرض پیشگیری گردد. تمام!

 از مرکز به 6493: فرد یادشده، گشت نامحسوس شماره 6834 می باشد که عین همین گزارش را در مورد شما و آن خانم کذایی داده است! سریعا جفتتان محل را ترک و شیطان را لعنت نمایید! تمام!


از گشت نامحسوس شماره 4983 به مرکز و بقیه: اون خانم منم! کوتوله ی نه چندان زیبا هم  مامانتونه! منم از همینجا میرم خونه و دیگه پامو تو اون خراب شده نمیذارم!!!