حق مسلم ما

دی ۱۴، ۱۳۹۴

آمران اصلی حمله به سفارت عربستان دستگیر شدند

بعد از رکورد شکنی جمهوری اسلامی در مسابقات جهانی بالا رفتن از دیوار سفارت مناسبات  سیاسی ایران و سعودی به همریخت و روابط سیاسی و تجاری فیمابین تعطیل شد . عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی،  توضیح داد که این قطع رابطه شامل پایان یافتن تمامی مناسبات تجاری و هم‌چنین لغو پروازها بین دو کشور می‌شود اما مسئله سفر ایرانیان به مراسم حج را در بر نمی‌گیرد. یعنی ایرانی های بدبخت بیان حج و پول بدن تا کسری بودجه عربستان جبران شود , یا دست کم بیشتر نشود .
جمهوری اسلامی ایران سالانه هزاران نفر اهل سنت را اعدام میکند , هیچ کشور سنی نشین چیزی نمیگه !!!! بیش از 500 زائر مکه که هم ایرانی بودند و هم شیعه , جمهوری کثیف اسلامی هیچ غلطی نکرد حتی یک ریگ کسی به طرف عربستانی های سوسمار خور پرت نکرد ؟؟؟؟؟ .... حالا عربستان سنی یک ملای شیعه را اعدام کرده به تریش عبای آخوندهای شیعه برخورده ... چرا ؟

توضیح سردبیر حق مسلم ما   :  ما با هرگونه اعدام در هرجای جهان به هر دلیلی مخالف هستیم , با اعدام مخالف هستیم .