حق مسلم ما

دی ۲۰، ۱۳۹۴

نفهم تر از خامنه ای خدا نیآفریده است

فقط یک الاغ میتواند بگوید " کسانی که نظام را قبول ندارند بیایند و رای بدهند و به آن نظام اعتبار دهند" یعنی واقعا کسی هست که بتواند  این جمله احمقانه سید علی را معنی کند ؟
کسی نیست به سید علی بگه مخالفان رژیم اسلامی تو سیب زمینی نیستند.....!