حق مسلم ما

آبان ۲۹، ۱۳۹۴

صدا و سیما رسانه ملی یا میلی

واقعا واقعیت صدا و سیما با حقیقت آن ,  چقدر فاصله دارد ؟ صدا و سیما چه چیزی را به مخاطب نشان میدهد , به زبان ساده یک حقیقت انکار ناشدنی را چگونه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در قالب یک واقعیت نمایان میکند . پروپگاندای نظام مقدس اسلامی چگونه حقایق سیاسی , اجتماعی , فرهنگی و... را آنگونه که میخواهد به مخاطبانش القا میکند .
مجله روشن در اقدامی تامل برانگیز تصویری را روی جلد آخرین شماره اش چاپ کرده که یک دنیا حرف برای گفتن دارد . آنچه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مردم نشان میدهد نه همان چیزی است که حقیقت ندارد و نه چیزی غیر آن . به عنوان مثال  عکس زیر آن واقعیتی است که تلویزیون نشان میدهد ! اما حقیقت چیست ؟ برای دیدن حقیقت روی عکس زیر کلیک کنید , اگر چه این یک تمثیل است و در مجله روشن ( دو هفته نامه روشن ) به آن اشاره شده اما اصل مطلب آن است که رادیو و تلویزیون ایران همیشه بخشی از حقیقت انکار ناشدنی را در قاب واقعیت به مردم القا میکند و این همان پروپگاندای اسلام شیعه است . نشان دادن و گفتن بخشی از حقیقت با کلی سانسور و قلب حقیقت کردن .


حال دراسلام به چنین رفتاری در ابعاد گوناگون چه باید گفت ؟ سانسور , ریا , دروغ , .... یا شریعت ناب محمدی ؟