حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۴

با من بجنگ

مستند سیاسی با من بجنگ ساخته خشایار مصطفوی 
سازنده‌‌ی مستند با من بجنگ، به سراغ مردم عادی ایران در هر قشر و طبقه‌ای می‌رود و نظرات را پیرامون حکومت‌ میپرسد.