حق مسلم ما

بهمن ۱۳، ۱۳۹۳

کمپین بی وجودترین موجود دنیا

آی ایرانیهایی که به لیونل مسی , فرناندا لیما ,... و این اواخر به فیس بوک اشتباهی آقای ویلیام ( داور استرالیایی ) حمله کردید . آی خس و خاشاک با کلیک بر روی تصویر زیر هر چه دلتان میخواهد برای بی وجودترین موجود دنیا بنویسید .
http://www.ahmadinejad.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/