حق مسلم ما

دی ۰۷، ۱۳۹۳

فرزندان امام زمان با مهاجران افغان در ایران چه میکنند ؟

به عنوان یک ایرانی از همه افغانها عذر خواهی میکنم . با دیدن این ویدیو شرمنده شدم . افغانی عزیز اینها که با شما چنین میکنند ایرانی نیستند , ایرانی با پناهنده و مهاجر این رفتار را ندارد . اینها فرزندان امام زمان هستند , اینها فرزندان خامنه ای و خمینی هستند . اینها فرزندان اسلام هستند .
افغانستانی عزیز لطفا نیا ایران , اگه آمدی هوشیار باش که فریب این سربازان امام زمان را نخوری . افسوس که افغانستان یک دولت درست و حسابی ندارد تا در جامعه جهانی فریادی بکشد , کشوری که همزمان دو رئیس جمهور دارد ( احمد غنی - عبدالله ) باید شهروندانش هم ...وگرنه این ویدیو یعنی نفض صریح کنوانسیون پناهنگان و مهاجران که توسط حکومت اخوندی امام زمان , زیر پا گذاشته شده است .

کنوانسیون پناهندگان و مهاجرین که ایران امضا کرده یعنی کشک ...

اعترافات گویا و آشکار یک پناهنده افغانی دستگیر شده در سوریه بدست نیروهای ارتش آزاد، که توسط سپاه قدس، با وعده ی اعطای پناهندگی و مجوز کار در ایران، به سوریه اعزام شده است... . 

وظیفه هر ایرانی است تا در کنار جامعه افغان فریاد بکشد و به جهانیان بگوید خامنه ای و شرکا با پناهندگان چه میکنند . لطفا این لینک را به دوستان خود ایمیل کنید .