حق مسلم ما

مهر ۲۱، ۱۳۹۳

برده کشی جنسی زنان دستور اسلام است


داعش که قسمتهای بزرگی از عراق وسوریه را تصرف کرده است با انتشار مطلبی درمجله اینترنتی ( ISIS Magazine: Islam Calls for Sexual Slavery ) درروز یکشنبه درمورد به برده کشیدن زنان توسط این گروه توضیح داده است. این گروه می گوید به برده کشیدن زنان کافر و استفاده از آنان به عنوان برده جنسی مطابقت کامل با شریعت اسلام دارد و این نص صریح دین اسلام است که زنان کافران اسیر شده و به بردگی کشیده شوند.گزارشهای وحشتناکی از موارد متعدد شکنجه و تجاوز زنان و دختران ایزدی توسط داعش منتشر شده است.

ما قبلا در همین وبلاگ با صراحت گفتیم که :

کسانی که با داعش مخالف اند در حقیقت با اسلام مخالف اند

حالا خود داعشی ها رسما اعلام کردند