حق مسلم ما

مهر ۲۷، ۱۳۹۳

حق مسلم ما

اسلام , سید علی خامنه ای , جمهوری اسلامی و اسید پاشی حق مسلم ماست

گفتگوی کوتاه رادیویی در مورد اسید پاشی در اصفهان و وضعیت زنان در اصفهان امروز( 10 دقیقه )