حق مسلم ما

مهر ۱۴، ۱۳۹۳

نتیجه تحریمهاست یا بربریت اسلامی را نشان میدهد ؟

ارتباط دختر و پسر به هر شکلی ممنوع ! واردات ساخت , فروش و استعمال ابزار سکسی قدغن ! ازدواج سفید حرام ! دوست پسر یعنی گشت ارشاد و بی آبرویی خانواده ! تفکیک جنسیتی واجب عینی !  شرایط ازدواج سالم صعب العبور ! و....
قران بخوانید و حدیث تلاوت کنید و نماز جعفر طیار بجا آورید باشد که خدا از دست غیب برایتان لامپ سکسی نازل کند !
نتیجه سی و چند سال حکومت امام زمان بر جامعه مسلمان ..............بربریت اسلامی یعنی همین ! اسلام انقدر خاصیت دارد که نگو و نپرس !!!!! این دخترک بیچاره قربانی دستورات الهی اسلامی است که بر جامعه اش حاکم است .
ویدیوی کوتاه زیر را ببینید !
یا علی