حق مسلم ما

مهر ۰۶، ۱۳۹۳

بعضی از یک گوسفند کمتراند

داعش اصل اسلام است . حضرت خلیفه الله البغدادی حفظ الله المسلمین , چه کاری کرده که خارج از منشور اصلی اسلام بوده ؟ کدام فعل این جانشین پیامبر اسلام بر خلاف سنت رسول الله و کتاب وحی الهی است ؟ آنچه او امروز جلوی دوربین میکند همان چیزی است که پیامبرش به آن امر کرده و خود بارها آنرا انجام داده است .داعش سنت پیامبر اسلام و آنچه او کرده و ما گاهی در کتب آنرا می خوانیم را به ما نشان میدهد . سنگسار سنت کیست ؟ از کوه پرت کردن سنت کیست ؟ جزیه و خراج گرفتن سنت کیست ؟ قطع دست و کور کردن چشم سنت کیست؟ صیغه کردن سنت کیست ؟ شلاق زدن سنت کیست ؟ فروش زنان و اسرا بمنظور خرید اسلحه سنت کیست ؟ داشتن چهار زن عقدی , چهل صیغه ای و چهارصد متعه ساعتی سنت کیست ؟ جنگیدن و کشتن مردم بمنظور مسلمان کردنشان سنت کیست ؟
به این عکس نگاه کنید , این گوسفندان فهمیده اند اسلام یعنی چه ؟ و خانه اصلی داعش کجاست ؟  این گوسفندان از بسیاری از ما انسانها فهمیده تر اند . اسلام یعنی داعش و داعش یعنی اسلام و آنچه داعش میکند خارج از اسلام نیست .

از پادشاه عربستان تا رهبر ایران همین کارها را میکنند بی سر و صدا و در خفا , کسی هم صداش در نمی آید !! حالا داعش اسلام را اکران عمومی کرده از انگلیس و آمریکا و کانادا بگیر بیا تا بورکینوفاسو دارند آنرا تقبیح میکنند و به مخالفانش در مناطق کرد و عرب منطقه کمک نظامی و غیر نظامی میکنند . جان من عزیز من , اسلام یعنی همین ! داعش عبارت از ان حکومتی است که مو به مو احکام اسلام را ساری و جاری میکند , داعش حقیقت دین مبین اسلام را به جهانیان نشان میدهد , داعش اصل اسلام است و خلیفه آن به حق شایستگی جانشینی پیامبرش را دارد . زنده باد داعش و پاینده باد خلیفه الله البغدادی که چهره اصلی و واقعی اسلام و محمد ( ص ) را به ما نشان داد و دست این ماله کشان اسلامی از سرزمین حجاز تا قمبل عظیم تهران را رو کرد که 1400 سال است ماله کشی میکنند که پیامبر چنین و چنان بوده و اسلام نتیجه معجزه پیامبر است و رسول الله مهربان بود و چون خاکستر بر سرش می ریختند خم به ابرو نمی آورد و با مسیحیان و یهودیان و... رافت اسلامی داشت .