حق مسلم ما

شهریور ۱۹، ۱۳۹۳

جانشین آیت الله العظمی سید علی خامنه ای چه کسی است ؟

با توجه به وخیم بودن وضعیت جسمانی معظم له به دلیل پیشرفت سرطانین پروستات و بیضتین مبارک , و اینکه بخشهای مردانه معظم له را از بدن مبارکشان در آورده اند و حضرت قادر نیست چون گذشته کار کند و در برابر دشمن تمام قد بایستد و مشت محکمی بر دهان استکبار و صهیونیست و آمریکا و از همه مهمتر دشمن بزند ,چون کسی میتواند اینگونه شجاعانه جلوی دشمن بایستد که به روایت کوچه بازاری تخم داشته باشد به قاعده انار ...! لذا از همه مردم همیشه پرور و در صحنه خواهش میکنیم خودشان به این پیرمردهای مجلس خفتگان کمک کنند تا رهبر فرزانه آینده را مشخص کنیم . به یکی از 7 پیشنهاد زیر رای دهید ببینیم کدامیک بیشترین طرفدار را دارد .
شماره 7 را برای این گذاشتیم که بگوئیم بقیه در چه سطحی هستند وکسانی که کاندیدا نشده اند هم یک نماینده داشته باشند . رای خودمان آبی رنگ است , شما هم یک رنگ انتخاب کنید .


-----------------------------------------------------------------------------
مصاحبه صدای آمریکا با کارشناسان در مورد جانشین احتمالی حضرت آیت الله العظمی بقیه الله سید علی خامنه ای ادرکنی !