حق مسلم ما

مرداد ۱۹، ۱۳۹۳

زنده باد داعش , پاینده باد خلیفه الله البغدادی

آنچه در کتابهای دینی میخواندیم و از نقالان اسلامی می شنیدیم و باور نمی کردیم که پیامبر اسلام گفته بهشت زیر سایه شمشیرهاست و ... باورمان نمی شد که فرستاده خدا سنگسار کند , از کوه پرت کند , دست قطع کند , شلاق بزند و... امروزه داریم  به لطف خلافت اسلامی داعش حقیقت پنهان اسلام را می بینیم .
داعش عبارت از ان حکومتی است که مو به مو احکام اسلام را ساری و جاری میکند , داعش حقیقت دین مبین اسلام را به جهانیان نشان میدهد , داعش اصل  اسلام است و خلیفه آن به حق شایستگی جانشینی پیامبرش را دارد .
زنده باد داعش و پاینده باد  خلیفه الله البغدادی که چهره اصلی و واقعی اسلام و محمد ( ص ) را به ما نشان داد و دست این ماله کشان اسلامی از سرزمین حجاز تا قمبل عظیم  تهران را رو کرد که 1400 سال است ماله کشی میکنند که پیامبر چنین و چنان بوده و اسلام نتیجه معجزه پیامبر است و رسول الله مهربان بود و چون خاکستر بر سرش می ریختند خم به ابرو نمی آورد و با مسیحیان و یهودیان و... رافت اسلامی داشت .
زنده باد داعش پاینده باد البغدادی که دقیقا مثل خود پیامبر عظیم اسلام رفتار میکند و تمام احکام الهی را در تبعیت از رسولش نعل به نعل بدون هیچ تحریفی اجرا میکند . اسلام واقعی و حقیقی داعش است نه وهابیان آل سعود و نه رافضیان روح الله  , نه اهل تسسنن مصر و نه شیعیان نجف .
اگر میخواهید بدانید حکومت اسلامی چیست و اسلام واقعی و حقیقی کدام است به داعش و اعمال او بنگرید . اسلام یعنی داعش و داعش یعنی قرآن مصور . زنده باد داعش , پاینده باد خلیفه الله البغدادی !
اگر داعش بد است , اسلام بد است و اگر البغدادی تروریست است پیامبر اسلام ... !دین افیون ملتها و اسلام افعی ادیان است