حق مسلم ما

دی ۱۱، ۱۳۹۲

مقام عظمی ولایت سال 2014 را سال اسب نامگذاری کردند !

مقام معظم رهبری در جمع سواران مجذوبین ولایت , با تاکید بر افزایش جمعیت در سال جدید , این سال را به نام اسب نامگذاری فرمودند . معظم اله فرمودند مشکلات اقتصادی و سیاسی بدستور خودمان با گفتگوهای رو در رو در حال بهتر شدن است و نیازی به بسیجی اقتصادی و بسیجی سیاسی در سال 2014 نداریم , بسیجی ها با گسترش فضای صیغه داری که از سنن نیکوی پیامبر اسلام است در بیشتر شدن جمعیت تلاش کنند , به خارجی ها نگاه کنید چه اسبهایی دارند ,  رهبری فرمودند اسب های بزرگتر تهیه کنید و فرزندان بیشتر تولید کنید که نظام اسلامی در سالهای آتی با استحصال بمب اتم به گوشت جلوی توپ نیاز خواهد داشت !


حق مسلم ما به بسیجیان توصیه میکند مواظب باشید در سال جدید از اسب نیفتید , روح الله سالها قبل همین حرفها را میزد , مردم هم عمل کردند ! حالا نه تنها خودشان اسب ندارند بچه هایشان هم از اسب افتاده اند .....؟

******************************

عکس بابک زنجانی جلوی اوین