حق مسلم ما

دی ۱۰، ۱۳۹۲

عکس بابک زنجانی جلو اوین !

 در حکومت اسلامی ,  زندان نور چشمی های ولایت با بقیه فرق میکنه !!!!!
انتظار داشتی نور چشم آقا رو جلو زندان اوین ببینی ؟