حق مسلم ما

دی ۰۳، ۱۳۹۲

در فوتبال جمهوری اسلامی چه خبر است ؟

عابدینی به بدنه فدراسیون فوتبال کارت قرمز نشان داد !!!! هرچه بگندد نمکش میزنند _ وای به روزی که بگندد فدراسیون