حق مسلم ما

دی ۰۲، ۱۳۹۲

عوامل بسیج دانشگاه انگشتان مجتبی رسولی را قطع کردند .


روز جمعه 30 آذر ماه مجتبی رسولی دانشجوی ترم 5 رشته عمران دانشگاه آزاد نجف آباد توسط یک گروه از بسیجیان ربوده ودر خانه ای مورد شکنجه قرار گرفت به گفته یکی از افراد خانواده مجتبی ، روز جمعه ساعت 10 صبح دونفر به خانه آنها در زرین شهر مراجعه و هنگامی که مجتبی از درب خانه خارج ميشد او را به زور سوار خودرو پژو کرده و متواری میشوند یکی از همسا یگان شاهد این آدم ربایی بود ه وبه خانواده مجتبی اطلاع میدهد در عين حال با پلیس تماس می گیرد اما تحقیقات پلیس راه به جایی نمیبرد ساعت 19 مجتبی در حالیکه بیهوش بود و خون زیادی از دست داده در نزدیکی خانه رها میشود. یکی از افراد محل او را پیدا کرده به بیمارستان منتقل می کنند به گفته خانواده او زمانی که مجتبی را پیدا کردند دو انگشت دست راستش با یک وسیله برنده قطع شده بود و پزشکان بسیار تلاش کردند تا خونریزی را قطع نمودند . 'گفتني ست از سه روز قبل مرتب به مجتبی تلفن های تهدید آمیز میشد و او انتظار حادثه را داشت اما هرگز فکر نمیکرد اینچنین وحشیانه با او برخورد شود به گفته خانواده مجتبی تنها کلامی که از او شنیدند در مورد شناختن سه نفر از آدم ربا ها بوده که عضو بسیج دانشجویی هستند میگویند مجتبی دچار افسردگی شدید گشته است.