حق مسلم ما

آبان ۲۶، ۱۳۹۲

آیا چهارشنبه توافقی حاصل خواهد شد ؟


دور تازه مذاکرات ایران و قدرت‌های بزرگ روز چهارشنبه این هفته ( بیست نوامبر ) در ژنو برگزار خواهد شد
اگر تفاهم نامه ای امضا شود , به چه معناست ؟