حق مسلم ما

آبان ۲۳، ۱۳۹۲

چه کسی برای غذای نذری لایق تر است ؟

چراغی که به خانه بچه بلوچ و گرسنه ایرانی رواست , در خانه بچه شکم سیر لبنانی رواتر است