حق مسلم ما

آبان ۲۱، ۱۳۹۲

کارنامه 100 روز اول ریاست جمهوری حسن روحانی

امروز صدمین روز ریاست جمهوری حسن آقا است و رئیس مدرسه ( آعا سید علی ) کارنامه ثلث اول حسن آقا را تحویل او داده تا بزرگترش امضا کند و از اوضاع تحصیلی او مطلع گردد . نظر شما در مورد این کارنامه چیست ؟