حق مسلم ما

مهر ۱۵، ۱۳۹۲

آنچه نتانیاهو می بیند , آنچه هستیم !

بس که این آقا نسبتا محترم برخی زنان اسرائیلی را  با لباسهای نظامی دیده , مغزش هنگ کرده !
البته این اظهار نظر آقای نخست وزیر را به حساب مردم باشعور , با فرهنگ و مهماندوست یهودی نمی گذاریم , همونطور که مردم عزیز اسرائیل حرفهای مسئولین ایران را به حساب مردم ایران نمی گذارند .
آقای نتانیاهو ما ساده لوح نیستیم , حرف شما پوچ بود .