حق مسلم ما

آبان ۰۷، ۱۳۹۲

روش باروری اسلامی

اسلام برای هر سئوالی جواب دارد .هیچ سئوالی نیست که پاسخش در کتاب رسمی مسلمانان نیامده باشد . از جمله مسائل لاینحل جهان امروز ناباروری است . در اسلام آمده که اگر حامله نمیشوید , حتی اگر بیوه باشید میتوانید با مراجعه به آیت الله نزدیک محل سکونت تان این مشکل را حل کنید . یکی از بزرگ مراجع تاجیک اسلامی به شما می اموزد که چگونه با ذکر گفتن فرزندان خلف بوجود آورید و بر سربازان امام زمان بیفزائید .
در این ویدئو دیده می‌شود که آیت الله  اسدالله ابراهیم‌ از روش‌هایی استفاده می‌کند که می‌توان از آنها با عنوان «سوءاستفاده جنسی» یا «پرنوگرافی اسلامی»  نام برد.


روحانی تاجیک  از مدت‌ها پیش بین مردم محل به عنوان کسی که «روش‌های کمک به باروری» به مردم ارائه می دهد شناخته می‌شد. اما انتشار یک ویدئو از «روش‌هایی» که او به کار می برد باعث شد بساط تجاوزات جنسی روحانیون افشا شود .
آیت الله اسدالله ابراهیم‌اف از اعضای یک خانواده روحانی سرشناس و یکی از برادرانش امام جماعت یکی از مساجد بزرگ است.