حق مسلم ما

شهریور ۱۸، ۱۳۹۲

یک دقیقه خودمان را بگذاریم جای بشار اسد !

یک دقیقه خودمان را  جای بشار اسد بگذاریم و آنگاه کارشناس مسئله سوریه شویم . اکثر کارشناسان با عقل و استدلال و تفکرات خودشان به مسئله جنگ در سوریه نگاه میکنند , اگر بشار اسد به اندازه آنها عقل و فهم و شعور داشت کار به اینجا نمی کشید . بشار اسد یک دیوانه زنجیری مستاصل است .
میگن دهها تن مواد شیمیایی و بمب شیمیایی دارد که دور از چشم موساد اسرائیل آنها را از غرب ( به نقل از گاردین ) در سالهای گذشته خریده است .
وقتی امریکا به اسد حمله کند ولو کوتاه مدت , اسد در حالی که خودش را در گوشه رینگ احساس کند پنگول خواهد کشید ! از کجا معلوم که همین سلاحهای شیمیایی را صرف مردمان اسرائیل , ترکیه و اردن نکند .؟ از کجا معلوم نگوید دیگی که برای من نجوشد باید کله ... توی ان بجوشد !
وقتی که حماس در جنگ قبلی با اسرائیل توانست یک موشک را به تل آویو برساند و خرابی ببار آورد و از کلاه آهنی اسرائیل عبور کند و نتانیاهو را مجبور به آتش بس کند , چرا فکر میکنیم اسد نخواهد توانست . یعنی حماس از ارتش متجاوز بشار اسد قوی تر است ؟
حمایت روسیه و ایران و... به کنار , فرض که کمک نکنند خود رژیم اسد بمب شیمیایی دارد , موشک کوتاه و میانبرد دارد , همین غربی ها در سالهای قبل به او فروخته اند و از هر کسی بهتر میدانند چه دارد و چه ندارد . اسد از قذافی و صدام حسین درس گرفته , اسد یک دیوانه زنجیری است ! کسی که بر سر مردم خودش بمب شیمیایی می اندازد چرا بر سر متخاصمین نریزد ؟؟؟؟
اسرائیل آنهمه الدرم الدرم میکند و... اما چطوری بشار اسد توانست دهها تن مواد شیمیایی بمب ساز کنار گوش نتانیاهو انبار کند و موساد هم نفهمید ؟؟؟؟
قطعا بشار اسد راه قذافی و صدام و ملا محمد عمر را دنبال نخواهد کرد . !!! نتیجه جنگ با سوریه از همه بیشتر به ضرر مردم بیگناه اسرائیل , ترکیه و اردن خواهد بود .
ما از حکومتهای دیکتاتوری اسد و خامنه ای حمایت نمی کنیم . اما این راهکارها و این اتفاقات همیشه به سود انها بوده است . آمریکا بجای حمله نظامی باید حمله اقتصادی و اجتماعی میکرد تا اسد ساقط شود و نه حمله نظامی که بسود دیکتاتورهای منطقه است . آمریکا دنبال تنبیه اسد نیست . آمریکا دنبال خونریزی است ! خون افاغنه , عراقی , لیبیایی و... ریخته شده کم است که باید به بهانه تنبیه اسد خون میلیونها سوری بدبخت به زمین ریزد .


نتایج حمله امریکا به سوریه