حق مسلم ما

شهریور ۲۱، ۱۳۹۲

دسته گل برای کرزای , هیچی برای حسن روحانی !

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه برای حضور در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، وارد قرقیزستان شد. همانطور که در فیلم  کوتاه می بینید از حسن کلید ما خشک و خالی استقبال کردند و این در حالی است که قرقیزها از حامد کرزای با یک دسته گل زیبا استقبال کردند .