حق مسلم ما

شهریور ۱۴، ۱۳۹۲

ندیده امام خمینی ( ص )


  تخم و ترکه خمینی هم برای اندرزهای اسلامی  که سه نسل نه تنها تو مدرسه , مسجد, تلویزیون و مکتب النرجس  شنیده بلکه در محیط خانه باهاشون بزرگ شده ارزشی قایل نیست , و این یعنی اسلام ناب محمدی  او تو تووو سابیده به الک

لینکهای مرتبط
نعیما طاهری یک شبه سفیر شد 
دلنوشته نعیمه برای نعیما