حق مسلم ما

مرداد ۲۴، ۱۳۹۲

نمایندگان مجلس , کلیدهای ولایت را بین وزیران پیشنهادی تقسیم کردند


علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که بین ۲۸۴ نماینده، کلید های سیاه و بنفش  ارسالی از بیت معظم اله توزیع شده است. بدین ترتیب هر یک از وزیران برای کسب رای اعتماد به ۱۴۳ کلید بنفش نیاز دارند. 

بعضی از کلیدها به دلیل قدیمی بودن یا زنگ زدگی بیش حد قادر نبودند قفل را باز کند, و برخی کلیدها سبز بودند .

۱-محمود واعظی با ۲۱۸ کلید بنفش کلیددار ارتباطات و فناوری اطلاعات شد ۲-محمود علوی یا ۲۲۷ کلید بنفش کلیددار اطلاعات شد ۳-علی طیب نیا با ۲۷۴ کلید بنفش کلیددار اقتصاد و امور دارایی شد ۴-محمدجواد ظریف با ۲۳۲ کلید بنفش کلیددار امور خارجه شد ۵-حسن قاضی زاده هاشمی با ۲۶۰ کلید بنفش کلیددار بهداشت و درمان شد ۶-علی ربیعی با ۱۶۳ کلید بنفش کلیددار تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد ۷-محمد حجتی با ۱۷۷ کلید بنفش کلیددار جهاد کشاورزی شد ۸-مصطفی نور محمدی با ۲۰۱ کلید بنفش کلیددار دادگستری شد ۹-حسین دهقان با ۲۶۹ کلید بنفش برای وزرات دفاع شد ۱۰-عباس آخوندی با ۱۵۹ کلید بنفش کلیددار راه و شهرسازی شد ۱۱- محمدرضا نعمت‌زاده با ۱۹۹ کلید بنفش کلیددار صنعت و معدن و تجارت شد ۱۲-علی جنتی با ۲۳۴ کلید بنفش کلیددار فرهنگ و ارشاد شد ۱۳-عبدالرضا رحمانی فضلی با ۲۵۶کلید بنفش کلیددار کشور شد ۱۴- بیژن نامدار زنگنه با ۱۶۶ کلید بنفش کلیددار نفت شد ۱۵-حمید چیتچیان با۲۷۲ کلید بنفش کلیددار نیرو شد