حق مسلم ما

مرداد ۲۱، ۱۳۹۲

تغییر شکل کلید روحانی !

به عقیده ما در مدت چهار سال آینده , کلید روحانی تغییر شکل خواهد داد و از کلید افقی تدبیر و امید امروزی که کمی هم زنگ زده است به کلید تحکیم و دمید تبدیل خواهد شد . البته ما زیاد بدبین نیستیم اما وقتی شعارها و صحبتهای آغازین رئیسان جمهور را با وضعیت روزهای آخر حکومتشان مقایسه میکنیم , می بینیم همه یکی بوده اند . همه پوست مردم را کنده اند .