حق مسلم ما

مرداد ۱۳، ۱۳۸۸

VOA را تحریم کنیم . ومجدد شعار مرگ بر آمریکا سر میدهیم


در میان بهت و ناباوری خبر به رسمیت شناخته شدن احمدی نژاد بوسیله آمریکا یعنی حمایت اوباما از حکومت دیکتاتوری اسلامی . آنچنان که از ظواهر امر بر می آید دولت آقای اوباما قصد همراهی با اکثریت ملت ایران را ندارد . شاید بتوان عمده ترین علت این عدم همراهی را ترجیح دادن منافع اقتصادی و ربودن گوی سبقت از دست رقیبان اروپایی آمریکا دانست . بر هر کسی کاملا واضح است در حالیکه مردم در شرایط کاملا نابرابری در حال نبرد با حکومتی غیر دموکراتیک هستند ، اعلام خبر به رسمیت شناختن احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران فقط می تواند بعنوان کودتای 28 مرداد نام گذاری شود .آمریکا میخواهد چون روسیه ایران را غارت کند .
از محسن سازگارا ، علیرضا نوری زاده ، ناصر محمدی ، الهه هیکس ، اکبر گنجی ، مهرداد خوانساری ، علی افشاری ، الهه بقراط ، سهراب سبحانی ، احمد باطبی ،آرام حسامی، بابک داد ، بابک یکتافر ، ابراهیم نبوی ، هادی خرسندی ، فاطمه حقیقت جو ، حسن داعی ، علیرضا حقیقی ،حسن شریعتمداری و سایر کارشناسان بخواهیم با VOA همکاری نکنند .هر گونه همکاری با این بنگاه خبر پراکنی یعنی پایمال کردن خون شهیدان سبز ایران امروز . آنها که دم از ایران میزنند و دلشان برای ایران می تپد نباید در برنامه های نمایشی voa شرکت کنند .مگر آنکه دلار سبز آمریکا کورشان کرده باشد .قرار نیست جوانان وطن کشته شوند و برخی لژ نشینان از دلارهای آمریکایی حاصل از خون سرخ ندا ها و سهراب ها سیراب .
VOA توسط دولت آمریکا اداره میشود و از بودجه دولتی استفاده میکند . به رسمیت شناخته شدن دولت محمود احمدی نژاد توسط اوباما و دولت آمریکا یعنی پشت کردن به مردم ایران و حمایت از قاتلان ندا و سهراب .کارکنان این مرکز خبر سازی را بعنوان خائنین به ملت ایران به جامعه معرفی کنیم .
همه دنیا با هم متحد شده اند تا نگذارند جنبش سبز مردمی پیروز شود . به جهانیان جهانخوار ثابت میکنیم ملت ایران قدرتمند تر از آن چیزی است که شما بلال حبشی ها یا کله زرد های چشم آبی تصور میکنید .
.
.