حق مسلم ما

مرداد ۲۲، ۱۳۸۸

تعدادی از پاسخ های شرعی استاد مصباح به سوالات اصحاب ولایت در زمینه تجاوز جنسی !

استاد تقی مصباح به همراه دکتر محمود احمدی نژاد شب قبل در کنار چاه جمکران واقع در حسینیه امام خامنه ای ( ص ) حاضر شد و به تعدادی از سوالات مجذوبین در ولایت جواب داد و بعضا فتوی صادر کرد .
در زیر به برخی از سوالها و جوابها اشاره میشود .
1- آیا اعتراف گیری تحت فشار و شکنجه روحی و روانی و جسمی اعتبار اسلامی دارد ؟
ج - اعتراف گیری از ضد ولایت فقیه به هر شکلی جایز است
2- اعتراف گیری با استفاده از مواد مخدر و افیون و داروهای کدوئینه جایز است ؟
ج - اعتراف گیری از ضد ولایت مطلقه به هر شکلی جایز است .
3- آیا باز جو میتواند به زندانی تجاوز جنسی کند تا اعتراف بگیرد ؟
ج - احتیاط واجب آن است که قبل از اینکار حتما وضو بگیرد و هنگام عمل ذکر گوید .اگرزندانی زن است هم از فرج و هم از دوبر دخول اشکال ندارد بهتر است در محل بازجویی کس دیگری نباشد . اما اگر زندانی مرد است احوط است در حضور دیگر باز جویان دخول صورت گیرد .
4- اگر زن زندانی حامله شود تکلیف چیست ؟ یا آن فرزند حرامزاده است ؟
ج - فرزند ضعیفه ضد ولایت مطلقه فقیه مطابق نص قران مجید در هر صورت حرامزاده است چه توسط بازجو باردار شود چه توسط شوهرش . اما اگر بازجو فرزندی طفل متولد شده را گردن نهد ، بنابر احتیاط واجب طفل حلالزاده و شیعه اثنی عشری است .
5- آیا تجاوز جنسی در زندان به مردها و پسران جوان لواط محسوب نمی شود ؟
خیر . چون زندانی بدون میل و رغبت به آن تن داده است . البته اگر جوان مفعول را خوشامده باشد احتیاط مستحب آن است که دیگر این عمل تکرار نگردد .
6- تجاوز به دختران باکره در زندان چه حکمی دارد ؟
ج - اگر قرار است زن را اعدام کنند ، برای بازجو به اندازه یک حج تمتع واجب صواب دارد و به همان اندازه بر گناهان دختر افزوده میشود . اما اگر زندانی قرار نیست اعدام شود ، به اندازه زیارت کربلا برای بازجو صواب دارد .
.
.
.